Alternate Text
首页 > 编辑委员会
编辑委员会
EDITING COMMITTEE
顾问 Consultants
徐匡迪 Xu Kuangdi
宋健 Song Jian
主任 Editor in Chief
周济 Zhou Ji
副主任Vice-Editors in Chief
潘云鹤 Pan Yunhe
樊代明 Fan Daiming
苏雨恒 Su Yuheng
杨祥 Yang Xiang
赵宪庚 Zhao Xiangeng
张克俭 Zhang Kejian
委员 Members(依姓氏笔画为序)
王元晶 Wang Yuanjing
王国祥 Wang Guoxiang
田东风 Tian Dongfeng
白玉良 Bai Yuliang
曲彤 Qu Tong
安耀辉 An Yaohui
李仁涵 Li Renhan
李华 Li Hua
董庆九 Dong Qingjiu
编辑部 Editing Office(依姓氏笔画为序)
王元晶 Wang Yuanjing
王国祥 Wang Guoxiang
张海辰 Zhang Haichen
黄慧靖 Huang Huijing
姬学 Ji Xue
摄影 Photographer
侯艺兵 Hou Yibing
黄慧靖 Huang Huijing
英文翻译 English Translator
周启凡 Zhou Qifan
责任编辑 Managing Editor
王国祥 Wang Guoxiang