Alternate Text
首页 > 编辑委员会
编辑委员会
EDITING COMMITTEE
顾问 Consultants
徐匡迪 Xu Kuangdi
宋健 Song Jian
主任 Editor in Chief
周济 Zhou Ji
副主任Vice-Editors in Chief
王玉普 Wang Yupu
樊代明 Fan Daiming
苏雨恒 Su Yuheng
杨祥 Yang Xiang
赵宪庚 Zhao Xiangeng
张克俭 Zhang Kejian
委员 Members(依姓氏笔画为序)
钟志华 Zhong Zhihua
吴国凯 Wu Guokai
董庆九 Dong Qingjiu
李仁涵 Li Renhan
安耀辉 An Yaohui
王振海 Wang Zhenhai
王元晶 Wang Yuanjing
徐进 Xu Jin
姬学 Ji Xue
王国祥 Wang Guoxiang
田东风 Tian Dongfeng
曲彤 Qu Tong
李华 Li Hua
编辑部 Editing Office(依姓氏笔画为序)
王国祥 Wang Guoxiang
黄慧靖 Huang Huijing
姬学 Ji Xue
摄影 Photographer
黄慧靖 Huang Huijing
侯艺兵 Hou Yibing
英文翻译 English Translator
周启凡 Zhou Qifan
责任编辑 Managing Editor
王国祥 Wang Guoxiang