Alternate Text
首页 > 编辑委员会
编辑委员会
EDITING COMMITTEE
顾问 Consultants
徐匡迪 Xu Kuangdi
宋健 Song Jian
主任 Editor in Chief
周济 Zhou Ji
副主任Vice-Editor in Chief
樊代明 Fan Daiming
委员 Members(依姓氏笔画为序)
徐德龙 Xu Delong
田红旗 Tian Hongqi
苏雨恒 Su Yuheng
杨祥 Yang Xiang
干勇 Gan Yong
郭东明 Guo Dongming
谭建荣 Tan Jianrong
邬江兴 Wu Jiangxing
吴曼青 Wu Manging
钱旭红 Qian Xuhong
屠海令 Tu Hailing
岳光溪 Yue Guangxi
袁士义 Yuan Shiyi
崔俊芝 Cui Junzhi
张建云 Zhang Jianyun
丁一汇 Ding Yihui
曲久辉 Qu Jiuhui
罗锡文 Luo Xiwen
麦康森 Mai Kangsen
付小兵Fu Xiaobing
刘志红 Liu Zhihong
王安 Wang An
郑静晨 Zheng Jingchen
工作组 Work Group
李仁涵 Li Renhan
安耀辉 An Yaohui
董庆九 Dong Qingjiu
王振海 Wang Zhenhai
王元晶 Wang Yuanjing
徐进 Xu Jin
韩筠 Han Jun
李冰祥 Li Bingxiang
姬学 Ji Xue
陈冰玉 Chen Bingyu
王国祥 Wang Guoxiang
黄慧靖 Huang Huijing
编辑部 Editing Office(依姓氏笔画为序)
王国祥 Wang Guoxiang
黄慧靖 Huang Huijing
张冉 Zhang Ran
摄影 Photographer
黄慧靖 Huang Huijing
侯艺兵 Hou Yibing
英文翻译 English Translator
周启凡 Zhou Qifan
责任编辑 Managing Editor
黄慧靖 Huang Huijing