Alternate Text
首页 > 编辑委员会
编辑委员会
EDITING COMMITTEE
顾问 Consultant
宋健 Song Jian
主任 Editor in Chief
徐匡迪 Xu Kuangdi
副主任Vice-Editors in Chief
潘云鹤 Pan Yunhe
刘德培 Liu Depei
刘志鹏 Liu Zhipeng
张增顺 Zhang Zengshun
朱祖良 Zhu Zuliang
赵宪庚 Zhao Xiangeng
委员 Members(依姓氏笔画为序)
王国祥 Wang Guoxiang
王海荣 Wang Hairong
田东风 Tian Dongfeng
刘静 Liu Jing
曲彤 Qu Tong
朱少平 Zhu Shaoping
李仁涵 Li Renhan
高中琪 Gao zhongqi
董庆九 Dong Qingjiu
谭志昕 Tan Zhixin
编辑部 Editing Office(依姓氏笔画为序)
丁养兵 Ding Yangbing
王国祥 Wang Guoxiang
刘静 Liu Jing
曲彤 Qu Tong
张海辰 Zhang Haichen
董庆九 Dong Qingjiu
摄影 Photographer
侯艺兵 Hou Yibing
英文翻译 English Translator
周启凡 Zhou Qifan
工作人员 Staff Members(依姓氏笔画为序)
王爱红 Wang Aihong
王振海 Wang Zhenhai
左家和 Zuo Jiahe
阮宝君 Ruan Baojun
李冬梅 Li Dongmei
高战军 Gao Zhanjun
责任编辑 Managing Editor
王国祥 Wang Guoxiang